top of page

Nie zamykaj oczu – Dysleksja 

Dysleksja rozwojowa po raz pierwszy została zdiagnozowana w XIX wieku i nazwano ją wówczas wrodzoną ślepotą słowną. Dziś jest to tzw. Syndrom specyficznych trudności w uczeniu się. Podłożem dysleksji rozwojowej są zaburzenia funkcji percepcyjno motorycznych. Żeby dobrze czytać i pisać, w korze mózgowej muszą współdziałać analizatory wzrokowy, słuchowy i ruchowy, które są odpowiedzialne za te procesy. Jeżeli jeden z tych analizatorów nie funkcjonuje prawidłowo i nie współdziała z pozostałymi to wówczas powstaje nam obraz dyslektyka. Już na etapie wychowania przedszkolnego można stwierdzić, że dziecko ma problemy z motoryką ruchową. Wydawać by się mogło, że jeżeli uczeń mozolnie ale opanuje już technikę czytania i pisania jego problemy stopniowo będą się kończyły ale nic bardziej mylnego, ponieważ problemy typu dyslektycznego występują niestety również w innych przedmiotach szkolnych, np. W matematyce, geografii, historii, w nauce języków obcych jak również na lekcjach wychowania fizycznego. Film opowiada historie dzieci w różnym wieku i z różnym rodzajem dysleksji rozwojowej pokazując ich życie i perypetie związane z nauką i egzystencją w społeczeństwie szkolnym. Uwzględnia również to jak duży wpływ na ich postrzeganie świata mają nauczyciele, którzy mogą bardzo dużo zrobić aby te dzieci ochronić poprzez okazanie zrozumienia i dostosowanie wymagań stawianych uczniom. Film kierowany jest do dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów i terapeutów. Do udziału w nim zaproszono pedagoga – terapeutę, który objaśnia problem dysleksji oraz podpowiada jak sobie z nim radzić.

Nie zamykaj oczu – Dysleksja

246,74 złCena
    bottom of page