top of page

Formy płatności

Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto bankowe sklepu:

  1. Po dostarczeniu towaru (Klienci będący instytucjami państwowymi i samorządowymi)

  2. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia (pozostali Klienci) - W TYM MOMENCIE NIEDOSTĘPNE 

bottom of page