top of page

Okres od rozpoczęcia II wojny światowej po przełom roku 89 przybliżony zostaje
nie w formie akademickiego, ogólnikowego wykładu, ale przez pryzmat konkretnych
wydarzeń i bohaterów tamtych czasów. W ten sposób najnowsza historia staje się czymś
żywym i namacalnym. Odpowiedni i szeroki dobór tematyczny gwarantuje nauczycielom
historii, wychowawcom oraz pedagogom szkolnym duże możliwości wykorzystania
pakietu. Można też z niego skorzystać przy okazji rocznic i świąt narodowych.
Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas materiał przyczyni się nie tylko do lepszego
poznania przez młodzież najnowszej historii swojego kraju, ale także pobudzi uczucia
szacunku do przeszłości i prawdy oraz wdzięczności dla bohaterów i patriotyzmu.
Do pakietu dołączony jest zbiór konspektów, pomocnych w przeprowadzeniu lekcji czy
pogadanki na podstawie obejrzanych filmów i spojrzeniu z uczniami w szerszej
perspektywie historycznej na treść wyemitowanego materiału.
„ Filmy pokazują nieraz zupełnie nieznane fragmenty wojennych i powojennych
dziejów Polski. Dobry warsztat: sugestywne relacje świadków i ciekawe materiały
archiwalne sprawia, że ich wartość edukacyjna jest wysoka. Dlatego z powodzeniem
mogą być pomocą w nauce historii, jak i w jej popularyzacji” – Dyrektor Biura
Edukacji Publicznej IPN prof. Jan Żaryn.

Wiedza i Pamięć

378,12 złCena