top of page

Okres od rozpoczęcia II wojny światowej po przełom roku 89 przybliżony zostaje
nie w formie akademickiego, ogólnikowego wykładu, ale przez pryzmat konkretnych
wydarzeń i bohaterów tamtych czasów. W ten sposób najnowsza historia staje się czymś
żywym i namacalnym. Odpowiedni i szeroki dobór tematyczny gwarantuje nauczycielom
historii, wychowawcom oraz pedagogom szkolnym duże możliwości wykorzystania
pakietu. Można też z niego skorzystać przy okazji rocznic i świąt narodowych.
Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas materiał przyczyni się nie tylko do lepszego
poznania przez młodzież najnowszej historii swojego kraju, ale także pobudzi uczucia
szacunku do przeszłości i prawdy oraz wdzięczności dla bohaterów i patriotyzmu.
Do pakietu dołączony jest zbiór konspektów, pomocnych w przeprowadzeniu lekcji